De fleste av oss vil oppleve episoder med hodepine i løpet av livet og ofte kan årsaken være sammensatt. Hos oss kan du få hjelp til å finne årsaken til dine hodesmerter og få tilrettelagt behandling for dine plager.

De fleste hodeplager er ufarlige lidelser, men kraftig vedvarende hodepine skal tas på alvor og burde bli undersøkt av en lege. Dette gjelder spesielt hos barn og unge, akutte nye typer hodepiner, hodepine etter fall/slag eller som forandrer karakter. Det er vår jobb å utelukke andre årsaker til hodeplager, og henvise videre ved behov.


Hodesmerter følges ofte av andre symptomer som tretthet, kvalme, uvelhet, svimmelhet og konsentrasjonsvansker. Problemet med hodesmerter er at dette ofte kan gå ut over humøret, hverdagsaktiviteter og mange blir irritable og nedstemte. Kroniske hodesmerter kan ofte føre til nedsatt livskvalitet.

Som andre smerter i kroppen er hodepine et varsel om at noe kan være galt. Feilfunksjoner i nakkens muskler og ledd kan ofte være bidragsytende til hodepine. Normale faktorer som kan føre til hodepine er stress, lite søvn, dehydrering, medikamentbruk og menstruasjon/hormonforandringer.  Andre sykdommer kan også gi hodepine som feber og infeksjoner, høyt blodtrykk, bihuleproblematikk og annen alvorlig patologi.


ULIKE TYPER HODEPINE

Spenningshodepine (tensjonshodepine)

 • Den vanligste formen for hodepine
 • Ofte sammenheng med stress eller lite søvn
 • Kjennes ofte på begge sider av hodet, og smertene kan gå frem mot pannen og forklares ofte som et” bånd” rundt hodet
 • Smertene er ofte milde, men kan vare i lengre perioder

Migrene 

 • Årsaken er ikke fullstendig kartlagt, men nyere forskning indikerer at det kan være en nevrologisk sammenheng
 • Oppleves oftest som ensidig anfall
 • Smerter rundt panne, tinning og øye
 • Varer mellom 4-72 timer
 • Kan ofte oppleve kvalme, lys- eller lydskyhet
 • Man ser at fysikalsk behandling av nakke-, skulder-, og kjeveplager hos pasienter med migrene i noen tilfeller kan hjelpe, da man kan optimalisere funksjon i muskler og ledd. Fysikalsk behandling vil ikke behandle selve migrenen.

Cervikogen hodepine/ nakkerelatert hodepine 

 • Skyldes ofte en feilfunksjon i nakken
 • Kjennes ofte på en side av hodet
 • Smertene brer seg gjerne til den tinningen eller bak øyet
 • Noen opplever skuldersmerter med denne hodepinen
 • Symptomene kan ligne litt på migreneanfall, men cervikogen hodepine lettes sjeldent av medikamenter

Klasehodepine 

 • Sjelden hodeplage
 • Anfall som kan vare mellom 15 min til 2-3 timer
 • Ofte feildiagnostisert som migrene, men smertene er sterkere en migrene
 • Smertene er ofte lokalisert til det ene øyet
 • Kan føre til kvalme og oppkast

 Kjeveproblematikk 

 • Stress som medfører biting og skjæring av tenner
 • Bittfeil
 • Smertene er lokalisert i kjeve, toppen av hode, rundt øyne og ører
 • Kjeverelaterte smerter er ofte sett i sammenheng med nakkeplager, som ofte har god effekt med fysikalsk behandling


HVA KAN TERAPEUTEN HJELPE MED

Hos oss kan vi finne ut hvilken diagnose og behandling som passer best for den hodepinen du opplever. Tverrfaglig samarbeid kan til tider være nyttig. Mange pasienter med hodeplager drar god nytte av fysikalsk behandling, særlig hvis smertene skylles spenningshodepine, cervikogen hodepine eller migrene. 


BEHANDLING AV HODEPINE

 • Spesifikk leddbehandling
 • Tøyninger
 • Muskulær behandling og nålebehandling
 • Øvelser, råd og veiledning.


I mange tilfeller et det flere endringer du kan gjøre selv

 • Få tid ute i dagslys hver dag
 • Øk din egen trivsel og unngå hverdagsstress
 • Vær aktiv og hold deg i god fysisk form
 • Spis sunn og variert mat
 • Rapportering av hodepine i en hodepinedagbok kan være nyttig for best mulig å kartlegge og diagnosere dine hodepineplager.


Pasienten kan også bli sendt til billeddiagnostikk hvis dette er indikert. I tilfeller hvor det vil være behov for medikamentell behandling samarbeider kiropraktoren med fastlegen din, for å oppnå et best mulig resultat.


HODEPINE