Nær halvparten av våre pasienter oppsøker hjelp for ulike nakkeplager. 

Finmekanikken i nakken består av et tett samspill mellom ledd, følsom dyp muskulatur og store deler av nervesystemet. Vi er derfor helt avhengig av at nakkens finmekanikk er intakt for å holde balansen, utføre presise bevegelser og orientere oss etter sanseinntrykk fra syn og hørsel. 


Nakken består av syv ryggvirvler som strekker seg fra hodet til brystryggen. Mellom hver virvel ligger det skiver som absorberer støt og rundt hvert av leddene har vi muskler og leddbånd som sammen utfører bevegelse av nakken. Irritasjon eller feilbelastning av en, eller flere av strukturene kan føre til problematikk i nakken. Denne finmekanikken gjør nakken vår sårbar for akutte smerter. 


Nakkesmerter kan oppstå akutt eller utvikle seg gradvis over tid. De blir normalt delt inn i 3 grupper: akutte (nylig oppstått slik som en kink), sub- akutte (varlighet fra 0-3 mnd) og kroniske (varlighet over 3 mnd).

Uspesifikke nakkesmerter er den mest vanlige formen for nakkesmerte. Disse kan oppstå etter ugunstig belastning av nakken, og kan komme av at du har forstrukket ulike typer vev, som muskler eller leddbånd. De kan også forårsakes og forsterkes av en rekke andre faktorer som for eksempel langvarig stress, nedstemthet og mangel på fysisk aktivitet.


VANLIGE SYMPTOMER VED NAKKESMERTER

 • Nedsatt bevegelse av nakken
 • Mild til sterke smerter, diffuse eller lokale
 • Smerter ved bevegelse
 • Nattsmerter, som igjen fører til tretthet
 • Smerter ved statiske stillinger
 • Smerter ned i armene, mot bryst eller brystrygg
 • Smerter i ansiktet
 • Nedsatt konsentrasjon

Ved langvarig, sammensatt nakkeproblematikk kan blant annet symptomer som svimmelhet, hodepine, prikking og nummenhet i armer, samt skulder og brystryggsmerter oppstå. Ettersom smerte er subjektivt og alle pasienters smerteproblematikk er unik, er det viktig med tilrettelagt og grundig undersøkelse av plagene dine for å sette opp ett tilpasset behandlingsforløp for pasienten.


VANLIGE ÅRSAKER TIL NAKKEPLAGER

 • Skader i nakken / whiplash/ fall
 • Stress og anspenthet 
 • Feilbelastning ved trening
 • Lite bevegelse i løpet av dagen
 • Ugunstige stillinger på jobb
 • Statisk og ensidig arbeid
 • Feil sovestilling
 • Dårlig syn

I mange tilfeller kan skader i nakken også legge press på en nerverot i nakken, og dette kan gi strålesmerter ned i arm, skulder og brystrygg.  Dette kommer i mange tilfeller av en prolaps/skiveutglidning i nakken. Mellom hver virvel i ryggen har vi en liten bruskskive som fungerer som støtdemper for skjelettet.  Disse bruskskivene består av en geleaktig kjerne og en hard, fibrøs hinne. Noen ganger tar hinnen skade, noe som kan medføre at gelekjernen siver ut. Dette danner da en prolaps som kan legge press på nerveroten som kommer ut mellom virvlene. Slitasje eller degenerative forandringer i nakken kan også gi disse symptomene.


HVA KAN TERAPEUTEN HJELPE MED?

For å avgjøre den beste behandlingen for deg blir det utført en sykehistorie og en grundig klinisk undersøkelse. Undersøkelsen vil utelukke eventuell sykdom eller nevrologiske plager. Ved behov kan kiropraktoren sende videre for bildediagnostikk eller spesialisthelsetjenesten. Hvis nakkesmertene påvirker din arbeidsevne kan kiropraktoren, som primærkontakt, sykemelde ved behov og gi råd om tilretteleggelse på jobb. Vi ser ofte best resultat ved tett samarbeid mellom kiropraktor og fysioterapeut for behandling og rehabilitering.


BEHANDLING AV NAKKEPROBLEMATIKK

 • Leddkorrigering/ leddmanipulasjon
 • Mobiliserende traksjonsbehandling
 • Muskulære teknikker og nålebehandling
 • Nevrologisk vurdering
 • Tøyninger
 • Funksjonell og stabiliserende rehabilitering
 • Gode råd og veiledning


Fysikalsk behandling av nakkesmerter søker å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. Dette reduserer smerte, fremmer generell helse og gir økt livskvalitet slik at man kan gjenoppta normale daglige aktiviteter raskest mulig.


Kiropraktoren kan også hjelpe deg med å forebygge nakkesmerter. Her er tre enkle råd om hvordan du selv kan forhindre at smertene oppstår:

 • Unngå ensidige bevegelser og langvarige, ugunstige stillinger i nakken.
 • Vær fysisk aktiv i minimum 30 minutter hver dag.
 • Gjør enkle nakkeøvelser. Kiropraktoren kan veilede deg.NAKKESMERTER